Firma Unilever zdała kolejny test odpowiedzialności. W maju 2014 roku koncern wyróżniony został przez tygodnik Polityka oraz firmę doradczą PwC Białym Listkiem CSR.

Plebiscyt zorganizowany został trzeci rok z rzędu. Do udziału w nim zaproszono ponad 800 firm o przychodach powyżej 250 mln zł. Ich zadaniem była odpowiedź na pytania podsumowujące działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu podjęte w 2013 roku. Ankieta opracowana została na podstawie najważniejszych wytycznych ISO 26000. Dotyczyła siedmiu obszarów: ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrony środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego.
Biały Listek CSR to kolejny dowód postępów dokonywanych przez Unilever w ramach przyjętego w 2011 roku planu "Życie w sposób zrównoważony". Ambicją firmy jest podwojenie rozmiaru swojego biznesu, przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz zwiększeniu pozytywnego oddziaływania na społeczeństwo.

http://www.unilever.pl/dla-mediow/aktualnosci/2014/UnileverporazkolejnyzListkiemCSR.aspx