Firma Unilever zakończyła właśnie kolejny etap realizacji przyjętej w 2011 roku strategii zrównoważonego rozwoju. Nowoczesne technologie oraz współpraca z partnerami umożliwiła przerób oraz wykorzystanie praktycznie wszystkich odpadów wytwarzanych przez fabryki Unilever. Wszystko to przyczyniło się do zaoszczędzenia przez firmę 200 milionów EUR oraz do stworzenia setek miejsc pracy.

W ramach Planu „Życie w sposób zrównoważony" koncern Unilever zobowiązał się do 2020 roku ograniczyć swój ślad środowiskowy związany z produkcją i korzystaniem z produktów przez konsumentów, przy jednoczesnym wzroście wartości biznesu. Jednym z kluczowych projektów w tym zakresie była inicjatywa „Zero waste to landfill". Dzięki niej ponad 240 fabryk Unilevera w 67 krajach świata umieszcza już na składowiskach wyłącznie niebezpieczne odpady, które nie mogą zostać ponownie wykorzystane.

Postępy Unilever doceniane zostały ostatnio m.in. rankingu Dow Jones Sustainability Indices, klasyfikującym największe korporacje na świecie, których model biznesowy oparty jest o ideę zrównoważonego rozwoju. Unilever po raz kolejny zajął pozycję lidera w grupie producentów żywności i napojów. W ostatnich dniach firma została również nagrodzona międzynarodowym wyróżnieniem RebecoSAM Gold Class.

http://www.unilever.pl/dla-mediow/aktualnosci/2015/zero-odpadow-na-skladowiskach.aspx