«Czysta przyszłość w naszych rękach» - to było hasło imprezy, która była 9 października w Kijowie. W Parku Zwycięstwa i w skwerowi im. Małyszka były sadzone młode drzewa. Inicjatorem wydarzenia była kompania «Konwi-Pak», ukraiński producent opakowań papierowych. Pracownicy kompanii zarówno z pracownikami przedsiębiorstwa komunalnego «Zarządzanie przestrzeni zielonej» chętnie poświęcili swój dzień wcieleniu swoich pomysłów.

Cel imprezy - wznowienie zasobów naturalnych, które używamy codziennie i pobudzanie do działania wszystkich odpowiedzialnych obywateli i przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska.

Oczywiście, taka impreza otrzymała miłe opinie osób przypadkowych, ludzie pozytywnie reagowali na odnowę parków i troskę o naturze.

Na miejscach sadzenia drzew było ustalono tablice informacyjne, na których zaznaczono kto ma stosunek do odnowy parku i skweru.

Rozumiemy, że takie imprezy mają pozytywny ślad w polepszaniu ekologii. Dlatego «Konwi-Pak» planuje regularnie przeprowadzać takie wydarzenia.